Els oficis

La gran majoria de colònies catalanes han estat vinculades a l’activitat industrial tèxtil, per això la fàbrica és l’espai de producció per excel•lència. Les famílies que residien a la colònia es comprometien a enviar tots els familiars disponibles a treballar a la fàbrica.

La iniciació laboral es produïa a molt primerenca edat, fins que la legislació social, a primers de segle XX, va establir l’edat mínima de catorze anys. En els nois passava per l’aprenentatge d’un ofici: teixidor, filador, contramestre, serraller, fuster, etc., mentre que en el cas de les noies s’iniciaven com ajudantes o en la preparació, i generalment abans dels divuit anys ja eren metxeres, filadores o teixidores, finalitzant així les seves possibilitats de promoció laboral. Quan els nois i noies entraven a la fàbrica ho feien en qualitat d’aprenents. Al costat d’un treballador o treballadora experimentats aprenien l’ofici.


En la part de gestió i comandament, per sota de l’amo, hi havia el director de la fàbrica que al seu torn delegava en els encarregats de secció i als contramestres. En la part administrativa hi havia el comptable i l’escrivent, entre d’altres, que s’encarregaven de dur la gestió econòmica i administrativa. Tots ells eren de confiança de l’amo.

La fàbrica tèxtil es divideix en tres grans seccions: la filatura, el tissatge i els acabats. Els principals oficis de la fàbrica eren:
  • En la preparació de la filatura: bataners, obridora, peons de carda, manuaires o manuadores, pentinadores, puja metxes i metxeres.
  • En la filatura: el filador o filadora i els seus ajudants, i les aspiadores; en la preparació del tissatge: rodeteres, ordidores, bitlleres, canilleres, paradors i ajudants
  • En el tissatge: l’ajudant de contramestre o posapeces, el contramestre, i els teixidors o teixidores.

En moltes colònies no hi havia secció d’acabats, però si aquest era el cas, els tintorers i els aprestadors eren els oficis més importants d’aquesta secció. Altres oficis indispensables, els dels tallers: turbinaire, manyà, untador, maquinista, electricista, serraller, fuster, paleta, etc.; i els del personal general: director, encarregats de secció, escrivent, comptable, porter, sereno, xofer, etc. Per vetllar l’accés a la fàbrica, de dia el porter era l’encarregat de verificar les entrades i sortides del personal i dels vehicles amb mercaderies. De nit, el sereno, vigilava l’edifici per evitar eventuals robatoris i estava al cas de possibles incidències a la fàbrica.


Les fàbriques de certa envergadura disposaven d’un equip complert d’oficis que vetllaven pel manteniment i reparació de les màquines. Així era comú trobar fusters, serrallers, manyans, electricistes, maquinistes, paletes, etc. que havien de procurar mantenir a punt les màquines tèxtils, els embarrats, la màquina de vapor, l’edifici...Ramon Quart

Comentaris