ELS PEIXOS DEL RIU TER

Els peixos fan aquestes migracions per reproduir-se i alimentar-se. Els cal trobar els ambients adequats per fer-ho.
Els peixos que hi ha al riu ter son:

BARB
TRUITA  CUMUNA
BAGRA 
ANGUILA
CARPA
RAP

Queralt 4t                                         
                         

                                    
                                                           
                                              Comentaris