LES MAQUINES

Una màquina , significant: astúcia, invenció enginyosa o dispositiu) és un conjunt de peces (òrgans o elements) mòbils i no mòbils, que per efecte dels seus enllaços està capacitada per transformar l'energia. Per tant, és un conjunt més o menys complex de peces sòlides (eixos, rodes, barres, etc) que serveix per a transformar un tipus d'energia en treball o en un altre tipus d'energia, o bé per a aprofitar l'acció d'una força per tal de produir certs efectes.

 

ELIAS EL MASSOUDI BOUYELAM    4t  

Comentaris